Kostenbesparing

Connecting Hands heeft zich ontwikkeld tot een van de meest succesvolle onafhankelijke adviesbureaus op het gebied van telecommunicatie. Vooral op het gebied van het realiseren van kostenbesparingen en het verlagen van de TCO scoort Connecting Hands hoog bij haar relaties.

Al vele jaren blijkt dat de telecommunicatie markt verre van transparant is. Zowel door de verscheidenheid van de geboden technieken, de onduidelijkheid in de relatie tussen kwaliteit en prijs, ondoorzichtige en diverse prijsstructuren en de aangeboden contractuele voorwaarden,  zien veel relaties door de bomen het bos niet meer. Tel hier bij op een snel veranderende techniek en veel nieuwe mogelijkheden op functioneel gebied en de onduidelijkheid neemt nog verder toe.

In dit complexe speelveld is Connecting Hands met een voor haar klanten aantrekkelijke propositie  succesvol actief. Klanten worden ondersteund in het realiseren van aanzienlijke kostenbesparingen variërend tussen de 35 en 50 procent. Connecting Hands is erin geslaagd om de tarief- korting- en bonusstromen van de operators naar de klant volledig transparant te maken. In tegenstelling tot de reguliere telecomdealers in de markt, heeft Connecting Hands geen financiële banden met de operators. Zo verkrijgt de klant maximale inzage in de verstrekte vergoeding en gaat er geen marge voor de klant verloren. Connecting Hands werkt op basis van “no cure - no pay”. Alleen en uitsluitend indien er een aanzienlijke en aantoonbare besparing is gerealiseerd betaalt de klant Connecting Hands. De vergoeding die in rekening wordt gebracht is vanaf 25 procent over de gerealiseerde kostenbesparing over de eerste 12 maanden. De klant wordt tevens de mogelijkheid geboden om, op basis van een onderhoudsovereenkomst, halfjaarlijks zijn factuurstromen te laten controleren.

Aandachtsgebieden: Mobiele telefonie, vaste telefonie (ISDN verkeer), data netwerken, overstap van traditionele telefonie naar IPT/VoIP.

Geïnteresseerde relaties wordt nadrukkelijk geadviseerd contact op te nemen met onze klanten. Zie op onze site “referenties” en “testimonials”.

Hoe werkt het in de praktijk.


FASE 1 Inventarisatie fase
De inventarisatie fase omvat het inzichtelijk maken van de technische-, financiële- en functionele situatie. De uitkomst schets een duidelijk beeld van de huidige kosten en bijbehorende assets. Tevens zal tijdens deze fase gedefinieerd worden welke eisen en wensen er nu van toepassing zijn en welke er in de toekomst zullen ontstaan c.q. verdwijnen.
FASE 2 Offerte/RFP Fase
Rekening houdende met de wensen en eisen van de klant, wordt een RFP of RFI opgesteld en verstuurd naar de, in samenspraak met de klant, geselecteerde operators/leveranciers. Indien van toepassing zal Connecting Hands zorgen voor het uitvoeren van Europese aanbestedingen.
FASE 3 Uitrol Fase
Connecting Hands zorgt er eveneens voor dat de gemaakte afspraken met de operators en leveranciers correct worden nagekomen. Zij begeleidt de implementatie naar nieuwe omgevingen volledig middels het inzetten van gespecialiseerde telecom consultants en projectmanagers.   
FASE 4 Controle contractuele afspraken
In de praktijk blijkt veelvuldig dat factuurstromen (toepassen van gemaakte tariefafspraken en kortingsstructuren) afwijken van contractuele afspraken. Door het uitvoeren van een halfjaarlijkse scan worden deze afwijkingen geconstateerd en gecorrigeerd.