Executive advisory

Connecting Hands treedt voor een aantal van haar relaties op als executive advisory.

De praktijk leert dat binnen onze relaties veel directies behoefte hebben aan ondersteuning bij het bepalen van de juiste strategische richting op het gebied van ICT en Telecommunicatie. Dit los van de visie van de binnen de eigen (ICT) organisatie aanwezige skills.

Recentelijk zijn tevens de eerste niet telecom/ICT gerelateerde projecten afgerond, waarbij specifiek geadviseerd is op het reorganiseren van de inkooporganisatie en het herstructureren van het logistieke proces.

Connecting Hands beschikt over een aantal ervaren directie adviseurs met verschillende achtergronden.